Changelog SCAD Re-Event 4

Nieuwe commando’s

 • SCADLIB:
  • Het bibliotheekscherm is veranderd. De grootste (en tevens de meest verzochte verandering) is de mogelijkheid om de bibliotheek open te laten staan. De categorie-selectie staat nu in het bibliotheekscherm. Wanneer men werkt met een laag resolutie scherm, wordt het aangeraden om “Hide window during insert” aan te vinken.
  • Rechtermuisklik op de iconen opent nu de DWG, terwijl linkermuisklik het block invoegt.
 • LCMENU.csv: De bestandspaden van lcmenu.csv (en aangepaste lcmenus) worden nu gezien als relatieve paden. Dit betekent dat het LCmenu in de root van de (aangepaste) bibliotheek geplaatst moet worden. (Bijvoorbeeld C:SCAD-REVLibrarylcmenu.csv)
 • SETLIB: Het is nu mogelijk om een onbeperkt aantal aangepaste bibliotheken en databases toe te voegen.
 • SCINSERT: FlipY is toegevoegd als keyword om de Y-schaal op -1 of 1 te zetten.
 • SCATTSYNCV2: Een nieuw commando om attributen te synchroniseren. Werkt ook op dynamische blocks (SCATTSYNC slaat dynamische blocks met attributen over).
 • BLOCKINFO: Blockinfo is nu een alleenstaand tool palette.
 • AREA: Nieuw commando om snel de oppervlakte en objecten per vierkante eenheid te berekenen en toe te voegen aan de tekening als Mtext. Het is mogelijk om meerdere oppervlaktes op te tellen of van elkaar af te halen door geslote lijnen te tekenen of de hoeken van een gebied te selecteren.
 • LAYERPANELOPEN/LAYERPANELCLOSE: Een lagen-paneel dat opengelaten kan worden en gebruikt kan worden in combinatie met LAYERPANELOPEN en LAYERPANELCLOSE. Deze commando’s vervangen LAYERPALETTE.
 • NOSELECTLOCKEDLAYERS: Wanneer dit geactiveerd is, kunnen er geen entiteiten geselecteerd worden in de gesloten lagen.
 • 3DCOMPARE: Nieuw commando om twee tekeningen met 3D solids en oppervlaktes te vergelijken en de veranderingen weer te geven.
 • ANIPATH: Eenvoudige manier om een video te maken van de tekening door een pad aan te geven waarop een camera moet bewegen en punten aan te geven waar hij naar moet kijken.
 • ERASE: Het is nu mogelijk om randen en faces van 3D solids en oppervlaktes te verwijderen.
 • EXTRUDE/LOFT/SWEEP/REVOLVE: Oppervlakte entiteiten kunnen nu gemaakt worden van open en gesloten curves.
 • Tabbed Dockable Panels: Sommige panelen kunnen nu op andere panelen worden gezet, waardoor er tabbladen ontstaan waarmee er tussen de panelen gewisseld kan worden.
 • Reset Block: Het RESETBLOCK commando reset de dynamische blocks naar hun standaard waardes.
 • XEDGES: Maak LINE, CIRCLE en ARC entiteiten vanaf de zijkanten van 3D solids, oppervlaktes en regionen.
 • EXPORTPDF: Export naar PDF is nu een apart commando.
 • GRID: De lijnen van het rooster zijn nu transparant, waardoor ze minder aanwezig zijn.
 • Visual Style Switch: Wisselen tussen de visuele stijlen gaat veel sneller.
 • 3DSNAPS: Het is nu mogelijk om te snappen op kruisingen van faces wanneer 3D Entity snap aan staat (werkt niet in Wireframe visuele stijl)
 • Bricscad platform geüpgraded naar V17.

Verholpen Bugs

 • SHOWMENU/SCADLIB: SCAD 3.6 bevatte al de nieuwe bibliotheek die werd opgeroepen met het commando SHOWMENU, met het doel deze te testen. De volgende bugs zijn gevonden en verbeterd.
  • Enkele zeldzame crashes zijn verholpen.
  • De laad-iconen zijn wanneer er geen menu.txt gevonden kon worden zijn verbeterd.
  • Het bibliotheek-scherm blijft niet langer staan na het stoppen van het invoegen.
  • Het is nu mogelijk om een block toe te voegen met een spatie in het pad van het bestand.
 • SCCURVEARRAY: Het commando werkt nu ook nadat het selecteren van een maximale/minimale afstand gestopt wordt.
 • C/C2 & CX/Y/Z:
  • Het kopiëren van dynamische block eigenschappen en dynamische blocks met attributen is nu mogelijk. (In vorige versies werden de attributen niet meegenomen tijden het kopiëren)
  • Het kopiëren van dynamische blocks met verschillende schaalfactoren is nu verbeterd.
 • CURVEARRAY:
  • Het is nu mogelijk om UNDO te gebruiken na het CURVEARRAY commando.
  • Er hoeft niet langer een registersleutel te worden toegevoegd om Curvearray normaal te laten werken.
 • BLOCKEDITOR:
  • Het is niet langer mogelijk om een block op te slaan met BESAVE wanneer REFEDIT nog actief is.
  • Het is niet langer mogelijk de blockeditor op te slaan wanneer REFEDIT actief is.
 • RXBI
  • Het crashen wanneer er geen selectie was, is verholpen.

Bekende problemen

 • Install as Administrator: Wanneer SCAD geïnstalleerd wordt onder een ander administrator account, worden de user-instellingen onder het administrator account opgeslagen. Wat er toe leidt dat SCAD niet wordt geladen wanneer het onder een normaal account gestart wordt. Een oplossing hiervoor is het upgraden van het account naar Administrator en dan SCAD te installeren, om vervolgens het account weer terug te zetten naar een normale gebruiker.